+31 180 620211 / +31 180 626845

Rekstrookmetingen

Techno Fysica voert rek- en spanningmetingen uit middels rekstrookjes. Dit vaak voor ontwerpcontroles of onderzoek, maar uiteraard is het ook een onderdeel van onze monitoring en troubleshooting activiteiten en ook hier wordt vaak weer een combinatie gemaakt met de eindige elementen berekeningen.

De metingen kunnen worden uitgevoerd op onderdelen zoals machine elementen zoals frames en assen, maar ook op complete structuren zoals schepen, bruggen en veel meer.

Het doel van de metingen kan verschillend zijn. Statische rekstrookmetingen kunnen de hoogte en de verdeling van de materiaalspanningen in constructie of constructie onderdeel weergeven. Dit is met name belangrijk als niet bekend is hoe hoog de belasting is of als gecontroleerd moet worden of de belasting binnen vooraf gedefinieerde grenzen blijft.

Bij dynamische toepassing gaat het veelal om vermoeiingsaspecten en is het dan ook vrijwel direct een combinatie van werkzaamheden. In eerste instantie een eindige elementen berekening om spanningsconcentraties te definiëren, gevolgd door metingen, met daarna op basis van gemeten belastingsprofiel een verdere vermoeiingsanalyse. Bewerkingen zoals de ‘rainflow count’ of eenvoudige classificatie van piekbelastingen behoren daarbij uiteraard tot de mogelijkheden.

Voor dit soort toepassingen beschikken we ook weer over meerkanaals registratie systemen met een bandbreedte tot circa 1 kHz.

Als bijzondere toepassing kunnen ook rekstroken op draaiende assen toegepast worden die middels een telemetrie systeem het signaal doorgeven aan de registratie apparatuur. Dit bijvoorbeeld voor  koppel & vermogen, torsietrillingen, stuwdruk of buiging.  Ook deze signalen kunnen parallel geregistreerd worden met andere grootheden.

Voorbeelden van toepassingen zijn:

  • Prototype testen / onderzoek
  • Controle van werkelijk optredende belasting tijdens gebruik
  • Koppel, vermogen en torsietrillingsmetingen
  • Buigend moment van een as (uitlijning) of zelfs een compleet schip (belading / golfbelasting)
  • Krachtmetingen (constructie als ‘loadcell’)
  • Troubleshooting zoals bij onverwacht scheurende constructies of overmatige slijtage die wellicht veroorzaakt wordt door overbelasting.

Gegeven ons primaire werkgebied vinden dit soort metingen uiteraard ook weer plaats in een maritieme omgeving met ervaring boven, op en ver onder de waterlijn.