+31 180 620211 / +31 180 626845

Torsie trillingen

Bij torsietrillingsmetingen wordt vaak gebruik gemaakt van rekstrookjes op de as, waarmee zowel koppel (vermogen) alsook torsiewisselingen vast te leggen zijn. Dit als controle van berekeningen tijdens afname testen of als hulpmiddel tijdens de analyse van problemen. Ook kan de daadwerkelijke rotatie-oneenparigheid worden gemeten door gebruik te maken van onze torsie-lasers die op basis van de doppler shift de momentane snelheid van een draaiende as kunnen bepalen zonder direct fysiek contact. Die techniek is bijzonder geschikt voor locaties waar rekstroken niet passen of voor toepassingen waar betrekkelijk snel meerdere locaties gemeten moeten worden, waarna met de torsietrillingsberekeningen uiteindelijk een vergelijk gemaakt kan worden.

Eén van de typische toepassingen is de controle van de torsietrillingsdemper van een dieselmotor om te zien of deze nog de gewenste dempende eigenschappen heeft. Op basis van registratie van de oneenparigheid van het krukaseind in combinatie met de berekening kan hierover een uitspraak worden gedaan zodat een tijdrovende en dure inspectie of vervanging uit kan blijven. DIt is een techniek die ook door een aantal klasse bureaus geaccepteerd wordt zodat de verplichte surveys van vaak nog in goede staat zijnde dempers mogen vervallen.

Gedurende de laatste jaren mogen we ook geluidshinder, en dan met name aan boord van jachten, toevoegen aan het lijstje waar torsietrillingsmetingen hun nut bewijzen voor het vinden van een oplossing. Hoewel er traditioneel geen relatie gezien wordt tussen torsietrillingen en laterale trillingen mag het duidelijk zijn dat er door torsiewisselingen ook altijd een reactiekracht op de fundatie zal ontstaan en het blijkt dat deze significant kan zijn. Daarbij wordt dit soms nog versterkt door het dynamisch gedrag van flexibele opstellingen waardoor een redelijk onschuldig niveau van torsietrillingen toch opeens tot een geluidsprobleem leidt. Dit wordt ondertussen ook mondjesmaat door leveranciers van dergelijke systemen herkend en erkend en vaak zijn er door combinatie van kennis, kunde en de nodige contacten in de markt betere alternatieven te vinden.

Op gebied van torsietrillingen bij verbrandingsmotoren zijn de toepassingen en ook problemen legio en wij adviseren dan ook om gewoon contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. Vaak kan op basis van een evaluatie van bestaande of te maken berekeningen al het nodige inzicht worden verkregen zodat we mede op basis daarvan conclusies kunnen trekken of een optimale meetcampagne voor kunnen stellen.