+31 180 620211 / +31 180 626845

Trillingsmetingen

Eén van de meest bekende diensten van Techno Fysica is het meten en analyseren van trillingen. Hiervoor is uitgebreide kennis, ervaring en apparatuur aanwezig. Voor de registratie en analyse beschikken we over 1- en meerkanaals systemen waarbij 16 of 32 kanalen parallel steeds meer regel dan uitzondering is.

De kennis en ervaring wordt toegepast om de conditie van machines vast te stellen, om eisen met betrekking tot comfort te toetsen en uiteraard om problemen te voorkomen en op te lossen.

Bij problemen met trillingen (en geluid) geldt als altijd dat eerst het probleem vastgelegd dient te worden waarna op basis van invloedsfactoren een passende oplossing gezocht kan worden. Dit uiteraard bij voorkeur door aanpak aan de bron, maar vaak ook door aanpassing van overdracht, eigenfrequenties, demping of zelfs introductie van passieve dempers (tuned mass damper). Wat de beste aanpak is verschilt per vraag en geen twee problemen zijn gelijk, maar jarenlange ervaring, flexibiliteit en creativiteit bieden daarin meestal een oplossing.

De meest praktische en meest veelvuldig toegepaste sensoren zijn versnellingsopnemers, maar ook contactloze metingen met laser- of inductieve/ eddy-current sensoren behoren tot de mogelijkheden. Dit als altijd in combinatie met andere parameters die parallel kunnen worden geregistreerd om zo onderlinge relaties te kunnen leggen. Afhankelijk van uw vraag worden de juiste meetmethode en verdere invulling van het meetprogramma en de daarop volgende analyses bepaald.

Als voorbeelden zijn te noemen:

  • Conditie bewaking van machines & werktuigen (o.a. ISO 18436.2).
  • Comfort gerelateerde vragen, vaak in combinatie met geluidsmetingen. Dit uiteraard aan boord van schepen en jachten (ISO 6954), maar ook voor offshore (Norsok), industrie (ISO 2631) of zo nodig voor arbeidsomstandigheden (EC richtlijnen).
  • Afname op proefstand of op locatie, waarbij we ruime kennis en ervaring hebben op het gebied van verbrandingsmotoren, met uiteraard de specialisatie in scheepsvoortstuwing en diesel-generator bedrijf. Dit alles volgens ISO of klasse richtlijnen van bijvoorbeeld DNV of Lloyd’s.
  • Vastleggen van operationele of modale bewegingsvormen, dit al dan niet gevisualiseerd in bewegende animaties zodat per frequentie of mode de beweging duidelijk weergegeven wordt. Vaak dient dit ter ondersteuning van probleemonderzoek, maar het kan uiteraard ook gebruikt worden als verificatie middel voor dynamische eindige elementen berekeningen of controle van vrijheidsgraden bij flexibele opstellingen.
  • Trillingsmetingen dienen ook vaak als hulpmiddel bij onderzoek van problemen en schades, waarbij trillingen de bron kunnen zijn of een indicatie kunnen geven van het onderliggende probleem. Vaak is op basis van de frequenties in het trillingsspectrum te bepalen wat de dominante bron is, waarna gezocht kan worden naar mogelijkheden om deze bron te elimineren of te dempen.
  • Onderzoek naar resonantie is ook een veel voorkomende vraag waarbij bewegingsvormen en het vinden van de aanstootbron samen komen. Er is immers pas een resonantie-probleem als er behalve een bewegingsvorm ook een passende aanstootbron is.