+31 180 620211 / +31 180 626845

Schadeonderzoek

In het kader van troubleshooting voert Techno Fysica B.V. schadeonderzoek uit middels visueel en destructief onderzoek van de aan de schade gerelateerde onderdelen. Veelal maakt het schade onderzoek deel uit van een groter onderzoek, en is het onderzoek vooral bedoelt om gericht en zo efficiënt mogelijk verder te zoeken naar de bron van de problemen. Een schade onderzoek geeft informatie over het mechanisme wat aanleiding geeft tot problemen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om gericht te zoeken naar een oplossing van het probleem, hetzij middels metingen of rekenmodellen.

In andere gevallen staat het onderzoek op zichzelf, en is de schuldvraag de achtergrond van een onderzoek. Onze  klantenkring bevat veel verzekeringsexperts, die op ons een beroep doen in geval van complexere technische schades. Onze onpartijdigheid, breed kennis gebied, en expertise op het gebied van vaststellen van schade oorzaken, maken ons tot een zeer gewaardeerd partner.

Visueel onderzoek is veelal de basis van het schade onderzoek. Het is op basis van een eerste visuele inspectie vaak al mogelijk iets over de aard en oorzaak van een schade te zeggen. Tevens wordt het visueel onderzoek vaak gebruikt om eventuele meetopdrachten gericht te kunnen uitvoeren. Op basis van breukvlak onderzoek, uiterlijke kenmerken van schade onderdelen corrosie, vervorming en dergelijke, kan bijvoorbeeld al direct een uitspraak worden gedaan omtrent de aard van de schade. Bepalend hiervoor is meestal het onderscheid vermoeiing of overbelasting, en het onderscheid tussen bijvoorbeeld torsie en buiging. Tevens kan een uitspraak worden gedaan over de geschiktheid van het betreffende onderdeel in de onderhavige toepassing.

Op basis van de gevonden mechanische eigenschappen (vastgesteld door testen zoals trekproeven, kerfslagproeven, hardheidsmetingen, of anderszins) wordt een uitspraak gedaan omtrent de materiaalkwaliteit. Dit wordt verder aangevuld met structuuronderzoek, materiaalanalyse, en lasonderzoek.